O nas

Nasze Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" powstało 12 czerwca 2007r. w Lublinie.

Założone zostało przez Rodziców dzieci niepełnosprawnych i specjalistów (pasjonatów) zajmujących się problematyką niepełnosprawności, z potrzeby serca, dla dzieci, które oczekują pomocy. Chcemy, by również dla nich zaświeciło "słoneczko".
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową non profit.

Celem naszej działalności jest:
  1. wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, oraz rodzinom, opiekunom i specjalistom

  2. organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi,

  3. popularyzowanie problemów związanych z niepełnosprawnością,

  4. prowadzenie działalności integracyjnej.

  5. pomoc rodzinom zagrożonym różnym patologiom społecznym i przeciwdziałanie im.partnerzy:
XIX LO w Lublinie Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji - Psychologika Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki